Гео-инженерийн арга хэмжээ

Лхагва, 6-р сарын 3, 2020
8: 00am
AEC Дараагийн Технологийн Экспо + бага хурал нь нийлүүлэгчдийн гол үзэсгэлэн, төвийг сахисан конференц юм.
Лхагва, 6-р сарын 3, 2020
8: 00am
3D-ийн мэдрэх чадвар, боловсруулалт, дүрслэх хэрэгсэл, системд төвлөрсөн төвлөрсөн үйлчилгээ үзүүлэгчийг төвийг сахисан арга хэмжээ ...
Даваа, Зургадугаар сар 8, 2020
12: 00am
ГЕОМАТИКА Андина бол судалгаа, менежмент, мэргэжлийн чиглэлээр ажилладаг мэргэжлийн хүмүүсийн уулзалт юм.
Даваа, 12, 2020-р сар
8: 00am
Бентлигийн жилийн дэд бүтэц 2019 чуулган нь дэлхийд тэргүүлэгч удирдагчдын дэлхийн чуулга уулзалт юм.