Үйл явдлын бүртгэл

Мягмар, 9, 2019, Лхагва, 10, 2019, Jul

8: 00am - 5: 00am

Taibo-ийн зохион байгуулсан WGDC ​​нь орон зайн мэдээллийн салбарыг тэргүүлж байна. "Инновацийн шалгуур үзүүлэлт" нэртэй нэр хүндтэй байсан бөгөөд WGDC ​​нь салбар хоорондын хил дамнасан хөгжил, олон улсын солилцооны чухал тавцан болсон.

Үйл явдлын байршил

Олон улсын конвенци
Бээжин

Үйл явдлын төлбөр

үнэгүй
өдөр
цаг
минут
Хоёрдугаарт