Үйл явдлын бүртгэл

Андын геоматик 2020

Даваа гариг, 6-р сар 8, 2020 - Мягмар, Жил 9, 2020

12: 00am - 12: 00am

ГЕОМАТИКА АНДИНА бол Колумби ба Андын бүс нутагт гео мэдээллийг судлах, удирдах, боловсруулах чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтнүүдийн уулзалт юм. Энэхүү үзэсгэлэн яармаг нь 500-ээс илүү хувийн болон төрийн салбарын мэргэжлийн хэрэглэгчдийг Геоматикийн хүрээнд байрлуулсан географи, геодези, газарзүйн орон зайн өгөгдөл хадгалах, дүн шинжилгээ хийх гэх мэт янз бүрийн салбартай холбоотой тэргүүлэх технологийн компаниудтай нэгтгэдэг. зураг зүй, фотограмметри ба GIS газарзүйн мэдээллийн систем.

Үйл явдлын байршил


Богота

Үйл явдлын төлбөр

үнэгүй