нь архив

Sentinel-2

LandViewer - Өөрчлөлтийг илрүүлэх нь одоо хөтөч дээр ажиллаж байна

Зайнаас тандан судлах өгөгдлийн хамгийн чухал хэрэглээ бол энд гарсан өөрчлөлтийг тодорхойлохын тулд янз бүрийн хугацаанд авсан тодорхой газар нутгийн зургийг харьцуулах явдал байв. Одоогийн байдлаар олон тооны хиймэл дагуулын зураг нээлттэй ашиглагдаж байгаа тул удаан хугацааны туршид гар аргаар өөрчлөлтийг илрүүлэх нь удаан хугацаа шаардагдах болно ...