gtools - газар зүйн координат Энэ зааврын жишээг эндээс үзнэ үү.