нь архив

зүйлс

Leica Airborne CityMapper - хотын зураглалын сонирхолтой шийдэл

Төсөөлөгдсөн алсын хараатай жинхэнэ SmartCity-ийг бид хэзээ ч харахгүй байх магадлалтай. Бидний нөхцөл байдалд интернетийн талаар бодохоос илүү үндсэн хэрэгцээ байх магадлалтай. Үйлдвэрлэгчдийн хийж буй шийдлүүдийг ч хэн ч асуусангүй. Үнэн бол өөрийгөө байршуулах уралдаан ...