дэлгүүр

Бүтээгдэхүүнээ сайн сонго.


CAD Дэлхий, Google Earth ™ болон ихэнх CAD програмуудын хооронд импортлох / экспортлох зургууд, обьект, газрын гадаргууг хялбархан, хялбараар хийдэг.


Plex.Earth, Google Earth-тай AutoCAD холбох. Түвшний муруй үүсгэх, дижитал газрын загварыг импортлох, georeferenced зураг дүрслэх.